Ředitelka Alzheimer Home Zlín Pavla Budošová říká: Jakmile vaši blízcí nevědí, že už jedli, zpozorněte

17. listopad 2022

Jak často se v populaci vyskytuje Alzheimerova nemoc? Kdy bychom u našich blízkých měli zbystřit? Co nám napovídá, že něco není v pořádku? O vzpomínání a zapomínání si Jožka Kubáník na jeho rozhlasové Pohovce povídal s ředitelkou Alzheimer Home Zlín Pavlou Budošovou.

„Je několik varovných příznaků, na které bychom si měli dávat pozor. Ztráta paměti, která nedovolí plnit běžné pracovní aktivity. Zapomínáte na úkoly, jména kolegů, telefonní čísla. Zapomínáte častěji, než dřív a potom si už nevzpomenete. Máte problém s vykonávání běžných činností. Zapomenete vypnout sporák, zapomenete, že jste už jedl. Máte problémy s řečí, víte, co chcete říct, ale neumíte se vyjádřit,” vyjmenovává ředitelka specializovaného zařízení, ve kterém jsou umístěni nejenom senioři pokročilého věku, ale i lidé, kteří překročili čtyřicítku. Zároveň dodává, že zbystřit by měli ti, jejichž příbuzným se často mění nálada, stávají se podezíravými, ustrašenými.

Alzheimerovu nemoc mohou podle Pavly Budošové pomoct odhalit specializované testy. „Jde o dvouhodinový rozhovor s pacientem. V přátelském povídání se snažíme cílenými otázkami zjistit, zda je dobré klienta poslat k vyšetření k psychiatrovi, který už případnou nemoc přesně diagnostikuje.”

Zároveň ale hovoří i o tom, jak vypadá čas klientů specializovaného zařízení, které se lidem s degenerativním onemocněním mozku věnuje. „Pomáháme samozřejmě s hygienou, dohlížíme na pravidelnou stravu a všichni klienti jsou ve většině času společně ve velké jídelně, kde mají nejrůznější aktivity, ať jsou to ruční práce, přírodovědný klub, pečeme buchty a také se věnujeme muzikoterapii, canisterapii a dalším aktivitám,” uzavírá Pavla Budošová.

I já jsem se potkal s tím těžkým údělem, když mně blízký člověk onemocněl Alzheimerovou nemocí. Několik let trávil ve specializovaném zařízení a obdivuji každého, kdo se mu věnoval a snažil se, aby konec života byl důstojný.
Jožka Kubáník

Všechny hosty a rozhovory z pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka najdete i na webu https://rozhl.as/Kubanik nebo v podcastových aplikacích Můj Rozhlas, Spotify, Google Podcast nebo Apple iTunes.

Spustit audio

Související